อัตราค่าส่งจากจีนมาไทย

นำเข้าสินค้า (Importer)
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ทางรถ (4-7 วัน)
คิดตามกิโล
35
50
55
90
100
คิดตามขนาด
6,700
7,000
8,000
9,000
12,000
ทางเรือ (14-20 วัน)
คิดตามกิโล
33
45
50
-
-
คิดตามขนาด
5,000
6,500
7,500
-
-
ฝากบริษัทสั่งซื้อให้ (PRE-Order)
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก.
อย.
พิเศษ
ควบคุม
ทางรถ (4-7 วัน)
คิดตามกิโล
45
60
70
100
140
คิดตามขนาด
7,300
7,800
8,500
12,000
14,000
ทางเรือ (14-20 วัน)
คิดตามกิโล
40
50
60
-
-
คิดตามขนาด
5,500
7,300
8,000
-
-
สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม
1

สอบถามเพิ่มเติม